AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 8, Number 7:1106-1331;2018
American Journal of Cancer Research


Guilin Li, Hang Zhao, Lijun Wang, Ying Wang, Xingqi Guo, Baohua Xu: The animal nuclear factor Y: an enigmatic and important heterotrimeric transcription factor. Am J Cancer Res 2018;8(7):1106-1125. (Abstract ajcr0081470, Full text, PDF).

Weiyang Lou, Jingxing Liu, Yanjia Gao, Guansheng Zhong, Bisha Ding, Liang Xu, Weimin Fan: MicroRNA regulation of liver cancer stem cells. Am J Cancer Res 2018;8(7):1126-1141. (Abstract ajcr0079739, Full text, PDF).

Jia-Qi Sheng, Lian Liu, Mu-Ru Wang, Pei-Yuan Li: Circular RNAs in digestive system cancer: potential biomarkers and therapeutic targets. Am J Cancer Res 2018;8(7):1142-1156. (Abstract ajcr0080004, Full text, PDF).

Han Zhang, Litao Sun: When human cells meet bacteria: precision medicine for cancers using the microbiota. Am J Cancer Res 2018;8(7):1157-1175. (Abstract ajcr0080110, Full text, PDF).

Ke Su, Qian Zhao, Aiping Bian, Chunfang Wang, Yujie Cai, Yanyan Zhang: A novel positive feedback regulation between long noncoding RNA UICC and IL-6/STAT3 signaling promotes cervical cancer progression. Am J Cancer Res 2018;8(7):1176-1189. (Abstract ajcr0081106, Full text, PDF).

Yiwen Yao, Junlu Wu, Hao Zhou, Jenni Firrman, Weidong Xiao, Zujun Sun, Dong Li: A deficiency in cathelicidin reduces lung tumor growth in NNK/NTHi-induced A/J mice. Am J Cancer Res 2018;8(7):1190-1199. (Abstract ajcr0078738, Full text, PDF).

Chao Cheng, Suyin Feng, Jiantong Jiao, Weiyi Huang, Jin Huang, Long Wang, Wei Jiang, Chen Jiang, Minchao Dai, Zheng Li, Rui Zhang, Jun Sun, Junfei Shao: DLC2 inhibits development of glioma through regulating the expression ratio of TAp73α/TAp73β. Am J Cancer Res 2018;8(7):1200-1213. (Abstract ajcr0077185, Full text, PDF).

Chao Mao, Min Wang, Banglun Qian, Lianlian Ouyang, Ying Shi, Na Liu, Ling Chen, Desheng Xiao, Xiang Wang, Ya Cao, Shuang Liu, Yongguang Tao, Wenliang Liu: Aryl hydrocarbon receptor activated by benzo (a) pyrene promotes SMARCA6 expression in NSCLC. Am J Cancer Res 2018;8(7):1214-1227. (Abstract ajcr0079815, Full text, PDF).

Wentao Hui, Xiaobin Ma, Ying Zan, Lingqin Song, Shuqun Zhang, Lei Dong: MicroRNA-1292-5p inhibits cell growth, migration and invasion of gastric carcinoma by targeting DEK. Am J Cancer Res 2018;8(7):1228-1238. (Abstract ajcr0071413, Full text, PDF).

Masanobu Tsubaki, Tomoya Takeda, Mikihiro Matsumoto, Natsuki Kato, Ryo-ta Asano, Motohiro Imano, Takao Satou, Shozo Nishida: Trametinib suppresses chemotherapy-induced cold and mechanical allodynia via inhibition of extracellular-regulated protein kinase 1/2 activation. Am J Cancer Res 2018;8(7):1239-1248. (Abstract ajcr0073891, Full text, PDF).

Kinga Bednarek, Magdalena Kostrzewska-Poczekaj, Marcin Szaumkessel, Katarzyna Kiwerska, Julia Paczkowska, Ewa Byzia, Adam Ustaszewski, Joanna Janiszewska, Anna Bartochowska, Reidar Grenman, Malgorzata Wierzbicka, Krzysztof Szyfter, Maciej Giefing, Malgorzata Jarmuz-Szymczak: Downregulation of CEACAM6 gene expression in laryngeal squamous cell carcinoma is an effect of DNA hypermethylation and correlates with disease progression. Am J Cancer Res 2018;8(7):1249-1261. (Abstract ajcr0079808, Full text, PDF).

Jianjun Zhang, Yujing Huang, Jing Lu, Aina He, Yan Zhou, Haiyan Hu, Zan Shen, Yuanjue Sun, Yang Yao: Impact of first-line treatment on outcomes of Ewing sarcoma of the spine. Am J Cancer Res 2018;8(7):1262-1272. (Abstract ajcr0080083, Full text, PDF).

Erjie Xia, Yanyan Shen, Adheesh Bhandari, Xiaofen Zhou, Yinghao Wang, Fan Yang, Ouchen Wang: Long non-coding RNA LINC00673 promotes breast cancer proliferation and metastasis through regulating B7-H6 and epithelial-mesenchymal transition. Am J Cancer Res 2018;8(7):1273-1287. (Abstract ajcr0081293, Full text, PDF).

Haoran Li, Shuang Hu, Yangyang Pang, Mengjiao Li, Lihua Chen, Fei Liu, Mingming Liu, Ziliang Wang, Xi Cheng: Bufalin inhibits glycolysis-induced cell growth and proliferation through the suppression of Integrin β2/FAK signaling pathway in ovarian cancer. Am J Cancer Res 2018;8(7):1288-1296. (Abstract ajcr0068691, Full text, PDF).

Ronggao Chen, Qiyang Cheng, Kwabena Gyabaah Owusu-Ansah, Jun Chen, Guangyuan Song, Haiyang Xie, Lin Zhou, Xiao Xu, Donghai Jiang, Shusen Zheng: Cabazitaxel, a novel chemotherapeutic alternative for drug-resistant hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(7):1297-1306. (Abstract ajcr0077675, Full text, PDF).

Lin-Lin Sun, Ri-Yao Yang, Chia-Wei Li, Mei-Kuang Chen, Bin Shao, Jung-Mao Hsu, Li-Chuan Chan, Yi Yang, Jennifer L Hsu, Yun-Ju Lai, Mien-Chie Hung: Inhibition of ATR downregulates PD-L1 and sensitizes tumor cells to T cell-mediated killing. Am J Cancer Res 2018;8(7):1307-1316. (Abstract ajcr0078141, Full text, PDF).

Fengjun Guo, Haina Zhang, Zanhui Jia, Manhua Cui, Jingyan Tian: Chemoresistance and targeting of growth factors/cytokines signaling pathways: towards the development of effective therapeutic strategy for endometrial cancer. Am J Cancer Res 2018;8(7):1317-1331. (Abstract ajcr0077924, Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976