AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 10, Number 10:3061-3507;2020
American Journal of Cancer Research


Flavia Zita Francies, Rahaba Marima, Rodney Hull, Thulo Molefi, Zodwa Dlamini: Genomics and splicing events of type II endometrial cancers in the black population: racial disparity, socioeconomic and geographical differences. Am J Cancer Res 2020;10(10):3061-3082. (Full text, PDF).

Tingting Qi, Qiang Qu, Guohua Li, Jiaojiao Wang, Haihong Zhu, Zhi Yang, Yuesheng Sun, Qiong Lu, Jian Qu: Function and regulation of the PEA3 subfamily of ETS transcription factors in cancer. Am J Cancer Res 2020;10(10):3083-3105. (Full text, PDF).

Wenyu Lin, Chaoqun Wang, Guangping Liu, Chao Bi, Xian Wang, Qiyin Zhou, Hongchuan Jin: SLC7A11/xCT in cancer: biological functions and therapeutic implications. Am J Cancer Res 2020;10(10):3106-3126. (Full text, PDF).

Ziqi Ye, Jie Chen, Xi Hu, Si Yang, Zixue Xuan, Xiaoyang Lu, Qingwei Zhao: SPOCK1: a multi-domain proteoglycan at the crossroads of extracellular matrix remodeling and cancer development. Am J Cancer Res 2020;10(10):3127-3137. (Full text, PDF).

Miao Mo, Shiyu Tong, Hongling Yin, Zhongyuan Jin, Xiongbing Zu, Xiheng Hu: SHCBP1 regulates STAT3/c-Myc signaling activation to promote tumor progression in penile cancer. Am J Cancer Res 2020;10(10):3138-3156. (Full text, PDF).

Yao Yang, Xiaoyu Deng, Xinjian Chen, Shihan Chen, Liang Song, Meng Meng, Qi Han, Saber Imani, Shuhui Li, Zhaoyang Zhong, Xiaohui Li, Youcai Deng: Landscape of active enhancers developed de novo in cirrhosis and conserved in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2020;10(10):3157-3178. (Full text, PDF).

Jianhua Gao, Wei Han, Yanan He, Jun Zhou, Jintian Miao, Guangmei Zhang: Livin promotes tumor progression through YAP activation in ovarian cancer. Am J Cancer Res 2020;10(10):3179-3193. (Full text, PDF).

Qixing Mao, Lin Wang, Yingkuan Liang, Gaochao Dong, Wenjie Xia, Jianzhong Hu, Lin Xu, Feng Jiang: CYP3A5 suppresses metastasis of lung adenocarcinoma through ATOH8/Smad1 axis. Am J Cancer Res 2020;10(10):3194-3211. (Full text, PDF).

Xujun Liu, Yan Qiao, Xia Ting, Wenzhe Si: Isocitrate dehydrogenase 3A, a rate-limiting enzyme of the TCA cycle, promotes hepatocellular carcinoma migration and invasion through regulation of MTA1, a core component of the NuRD complex. Am J Cancer Res 2020;10(10):3212-3229. (Full text, PDF).

Chin-Fang Chang, Atikul Islam, Pei-Fen Liu, Jun-Han Zhan, Pin Ju Chueh: Capsaicin acts through tNOX (ENOX2) to induce autophagic apoptosis in p53-mutated HSC-3 cells but autophagy in p53-functional SAS oral cancer cells. Am J Cancer Res 2020;10(10):3230-3247. (Full text, PDF).

Daigui Cao, Yan Lei, Zhenyu Ye, Ling Zhao, Hao Wang, Jing Zhang, Fang He, Linjuan Huang, Deyao Shi, Qing Liu, Na Ni, Mikhail Pakvasa, William Wagstaff, Xia Zhao, Kai Fu, Andrew B Tucker, Connie Chen, Russell R Reid, Rex C Haydon, Hue H Luu, Tong-Chuan He, Zhan Liao: Blockade of IGF/IGF-1R signaling axis with soluble IGF-1R mutants suppresses the cell proliferation and tumor growth of human osteosarcoma. Am J Cancer Res 2020;10(10):3248-3266. (Full text, PDF).

Junyu Zhu, Lili Li, Joanna Tong, Connie Hui, Chi Hang Wong, Kwok Wai Lo, Raymond Chan, Qi Yong Ai, Edwin P Hui, Anthony TC Chan, Ka F To, Qian Tao, Brigette BY Ma: Targeting the polycomb repressive complex-2 related proteins with novel combinational strategies for nasopharyngeal carcinoma. Am J Cancer Res 2020;10(10):3267-3284. (Full text, PDF).

Feixia Guo, Hongwei Wang, Min Jiang, Qingguo Yang, Qi Xiang, Hongyin Zhou, Xuemei Hu, Kaixuan Hao, Jie Yang, Hongwen Cao, Zhifa Shen: TDP-43 induces EMT and promotes hepatocellular carcinoma metastasis via activating Wnt/β-catenin signaling pathway. Am J Cancer Res 2020;10(10):3285-3301. (Full text, PDF).

Peiyang Lin, Junjing Li, Fugui Ye, Wenfen Fu, Xin Hu, Zhiming Shao, Chuangui Song: KCNN4 induces multiple chemoresistance in breast cancer by regulating BCL2A1. Am J Cancer Res 2020;10(10):3302-3315. (Full text, PDF).

Danlei Yu, Yiting Li, Keven DY Sun, Jiajia Gu, Zhen Chen, Taofeek K Owonikoko, Suresh S Ramalingam, Shi-Yong Sun: The novel MET inhibitor, HQP8361, possesses single agent activity and enhances therapeutic efficacy of AZD9291 (osimertinib) against AZD9291-resistant NSCLC cells with activated MET. Am J Cancer Res 2020;10(10):3316-3327. (Full text, PDF).

Yongsheng Huang, Lehang Lin, Zhuojian Shen, Yu Li, Haotian Cao, Li Peng, Yuntan Qiu, Xu Cheng, Meng Meng, Daning Lu, Dong Yin: CEBPG promotes esophageal squamous cell carcinoma progression by enhancing PI3K-AKT signaling. Am J Cancer Res 2020;10(10):3328-3344. (Full text, PDF).

Encheng Zhang, Xiao Dong, Siteng Chen, Jialiang Shao, Pingzhao Zhang, Yuqi Wang, Xiang Wang: Ubiquitin ligase KLHL2 promotes the degradation and ubiquitination of ARHGEF7 protein to suppress renal cell carcinoma progression. Am J Cancer Res 2020;10(10):3345-3357. (Full text, PDF).

Mariana Segovia-Mendoza, Carlos Camacho-Camacho, Irma Rojas-Oviedo, Heriberto Prado-Garcia, David Barrera, Isela Martínez-Reza, Fernando Larrea, Rocío García-Becerra: An organotin indomethacin derivative inhibits cancer cell proliferation and synergizes the antiproliferative effects of lapatinib in breast cancer cells. Am J Cancer Res 2020;10(10):3358-3369. (Full text, PDF).

Mona Ouled Dhaou, Myriam Kossai, Anne-Pierre Morel, Mojgan Devouassoux-Shisheboran, Alain Puisieux, Frederique Penault-Llorca, Nina Radosevic-Robin: Zeb1 expression by tumor or stromal cells is associated with spatial distribution patterns of CD8+ tumor-infiltrating lymphocytes: a hypothesis-generating study on 113 triple negative breast cancers. Am J Cancer Res 2020;10(10):3370-3381. (Full text, PDF).

Guiqing Lu, Bingrong Zhou, Yuanmin He, Hongliang Liu, Sheng Luo, Christopher I Amos, Jeffrey E Lee, Keming Yang, Abrar Qureshi, Jiali Han, Qingyi Wei: Novel genetic variants of PIP5K1C and MVB12B of the endosome-related pathway predict cutaneous melanoma-specific survival. Am J Cancer Res 2020;10(10):3382-3394. (Full text, PDF).

Fa Chen, Fei Wang, Christina E Bailey, Harvey J Murff, Jordan D Berlin, Xiao-Ou Shu, Wei Zheng: Evaluation of determinants for age disparities in the survival improvement of colon cancer: results from a cohort of more than 486,000 patients in the United States. Am J Cancer Res 2020;10(10):3395-3405. (Full text, PDF).

Jacklyn Yumol, Brian Gabrielli, Yaman Tayyar, Nigel AJ McMillan, Adi Idris: Smart drug combinations for cervical cancer: dual targeting of Bcl-2 family of proteins and aurora kinases. Am J Cancer Res 2020;10(10):3406-3414. (Full text, PDF).

Jiaqiang Zhang, Mingyang Sun, Enqiang Chang, Chang-Yun Lu, Ho-Min Chen, Szu-Yuan Wu: Pathologic response as predictor of recurrence, metastasis, and survival in breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy and total mastectomy. Am J Cancer Res 2020;10(10):3415-3427. (Full text, PDF).

Meng Chen, Chia-Wen Tsai, Wen-Shin Chang, Junfeng Xu, Yifan Xu, Da-Tian Bau, Jian Gu: Prognostic value of leukocyte telomere length in renal cell carcinoma patients. Am J Cancer Res 2020;10(10):3428-3439. (Full text, PDF).

Zelin Tian, Jianing Tang, Xing Liao, Yan Gong, Qian Yang, Yumin Wu, Gaosong Wu: TRIM8 inhibits breast cancer proliferation by regulating estrogen signaling. Am J Cancer Res 2020;10(10):3440-3457. (Full text, PDF).

Yan Guo, Qi Wei, Linghui Tan, Yadan Li, Jingyi Li, Ling Li, Tingting Jiang, Shuzhen Zhang, Hongchuan Jin: Inhibition of AURKB, regulated by pseudogene MTND4P12, confers synthetic lethality to PARP inhibition in skin cutaneous melanoma. Am J Cancer Res 2020;10(10):3458-3474. (Full text, PDF).

Jeong-Yub Kim, Yunhui Jo, Hoon-Kyu Oh, Eun Ho Kim: Sorafenib increases tumor treating fields-induced cell death in glioblastoma by inhibiting STAT3. Am J Cancer Res 2020;10(10):3475-3486. (Full text, PDF).

Thalia Jimenez, Albert Barrios, Alexandria Tucker, Javier Collazo, Nataly Arias, Sayeda Fazel, Melanie Baker, Mariza Halim, Travis Huynh, Rajan Singh, Shehla Pervin: DUSP9-mediated reduction of pERK1/2 supports cancer stem cell-like traits and promotes triple negative breast cancer. Am J Cancer Res 2020;10(10):3487-3506. (Full text, PDF).

Cheng-Wei Chou, Ri-Yao Yang, Li-Chuan Chan, Ching-Fei Li, Linlin Sun, Heng-Huan Lee, Pei-Chih Lee, Yuh-Pyng Sher, Haoqiang Ying, Mien-Chie Hung: The stabilization of PD-L1 by the endoplasmic reticulum stress protein GRP78 in triple-negative breast cancer: Am J Cancer Res. 2020; 10(8): 2621-2634. Am J Cancer Res 2020;10(10):3507. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976